Technické listy

TECHNICKÉ LISTY VÝROBKŮ AXTER

SOUHRNNÝ TECHNICKÝ LIST VÝROBKŮ AXTER


SBS MODIFIKOVANÉ PÁSY – natavovací asfaltové izolační pásy podkladní


SBS MODIFIKOVANÉ PÁSY – mechanicky kotvené asfaltové izolační pásy podkladní


SBS MODIFIKOVANÉ PÁSY – samolepící asfaltové izolační pásy podkladní


SBS MODIFIKOVANÉ PÁSY – natavovací asfaltové izolační pásy vrchní


SBS MODIFIKOVANÉ PÁSY – mechanicky kotvené asfaltové izolační pásy jednovrstvé


PAROTĚSNÉ ZÁBRANY


SYSTÉMY PRO DILATAČNÍ SPÁRY


MODIFIKOVANÉ PÁSY TYPU ALPA – natavovací asfaltové izolační pásy vrchní


MODIFIKOVANÉ PÁSY TYPU ALPA s textilií proti prorůstání kořenů – systémy pro vegetační střechy


MODIFIKOVANÉ INŽENÝRSKÉ PÁSY – pro vodotěsnou izolaci mostovek a inženýrských staveb


DOPLŇKOVÝ POCHOZÍ PÁS


PENETRAČNÍ NÁTĚRY, TMELY A LEPIDLA